A. Захиалга үйлчилгээ

 1. Төрөл бүрийн хувцас, гутал, аксессуарын захиалга үйлчилгээ
 2. Стандартын бус бие галбир, хөлтэй хүмүүст зориулсан тусгай захиалга үйлчилгээ
 3. Гэрээгээр жүжигчдийн тоглолтын хувцас, гутал, хэрэглэгдэхүүнийг иж бүрнээр хийж гүйцэтгэх үйлчилгээ
 4. Концерт, урлагийн тоглолт, загварын шоу үзүүлбэрийн тайзны зураг эскиз, гүйцэтгэл
 5. Барилгын интерьер, экстерьер, гадаад дотоод засал тохижилтын зураг, гүйцэтгэл

Б. 3000 гаруй нэгж загварын бүтээл бүхий фондоор үйлчлэх

 1. Баяр, тэмдэглэлт арга хэмжээнд загварын үзүүлбэр үзүүлэх
 2. Дуучдын клипний зураг авалтанд зориулан төрөл бүрийн загварын хувцсаар үйлчлэх
 3. TV нэвтрүүлэгчид, концерт тоглолтын хөтлөгчид, Мисс шалгаруулах болон бусад уралдаан тэмцээнд оролцогчдод загварын хувцсаар үйлчлэх
 4. Хэвлэл, сонин, сэтгүүлийн зураг авалтанд загварын бүтээлээ ашиглуулах

B. Зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ

 1. Хэвлэлүүдэд загварын хандлага, хувцаслалтын талаар зөвлөгөө бүхий  материал бэлтгэж өгөх
 2. Хувцаслалт, загварын хандлагын талаар яриа хийх, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ
 3. Тайз урлагийн хүмүүст стильт дүр төрхийг бүрдүүлэх талаар ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх